Dziewczyna z plakatu

Map

07-10-2017 ul. Grzegorzecka 71

Weddings and weddings are a real undertaking, both for the young and for the whole family. No one can foresee what will bring this unique and unique day. There will be everything in the Westerby family that every bride will surely want to avoid ... Duration: 2 h 20 min. With a break. Ślub i wesele są to nie lada przedsięwzięcia, zarówno dla młodych, jak i całej rodziny. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co też przyniesie ten jedyny i niepowtarzalny dzień. W rodzinie Westerby wydarzy się wszystko, czego każda panna młoda na pewno chciałaby uniknąć… Czas trwania: 2 h 20 min. z przerwą.

This event happens in Teatr Variete

Other places on map
Search by name
Search by address