Art Café. Open Discussion on Art

Tue 21st
May
17:00 - 19:00
Art Café. Open Discussion on Art

On Tuesday 21 May 2019 between 5 pm and 7 pm, Socrates Cafe Kraków, Collaborate, Krakow and MOCAK would like to invite you to the new edition of 'Art Café'.Events in this series are based on discussions in smaller groups, themed on the participants’ own experiences and their emotions triggered by work. Each group will have a moderator throughout. Participants will have an opportunity to view our new exhibitions ( https://bit.ly/1CYdRtN) and discuss the topics raised.

 Admission fee: 1 PLN. We meet at 5pm at MOCAK Library in building B at the Museum. At 6 pm you will be able to join one of the groups for the second part of the discussion.

The session will be conducted in Polish, English, Spanish and Ukrainian. The shared parts will be in English, and translated if necessary.

//

 We wtorek 21 maja w godzinach 17–19 MOCAK, Collaborate Kraków oraz Sokrates Cafe Kraków zapraszają na kolejną odsłonę Art Café. Spotkania w ramach tego cyklu opierają się na dyskusji w niewielkich grupach, dla której kontekstem są własne doświadczenia uczestników oraz emocje, jakie wzbudzają w nich prezentowane na wystawach prace. Nad przebiegiem zwiedzania czuwają moderatorzy przydzieleni do każdej z grup.

Udział w wydarzeniu to okazja do obejrzenia nowo otwartych wystaw ( https://pl.mocak.pl/wystawy) i rozmowy na poruszane przez nie tematy.

Wstęp 1 zł. Spotykamy się o 17 koło recepcji w głównym budynku Muzeum. O 18 będzie można dołączyć do którejś z grup w ramach drugiej części dyskusji.

Spotkanie będzie prowadzone w grupach w językach polskim, angielskim, hiszpańskim i ukraińskim. Części wspólne będą prowadzone w języku angielskim, a w razie potrzeby tłumaczone.

______
Wystawa Michaela Schmidta | Michael Schmidt exhibition 'LEBENSMITTEL', fot. | photo: A. Stankiewicz

This event happens in MOCAK

MOCAK
ul. Lipowa 4
x